• Centrum Zdrowia

  Przychodnia LECZNICA w Kutnie - zapraszamy do nas! Doświadczeni lekarze i kadra pielęgniarska...

 • Diabetolog

  Leczenie cukrzycy i jej powikłań? Zbadaj się zanim będzie za późno!

 • Choroby wewnetrzne

  Kardiolog, Internista, alergolog? Po fachową poradę medyczną tylko do LECZNICY

 • Pediatria

  lekarz specjalista w zakresie pediatrii, nauki o chorobach występujących wśród dzieci

 • Ubezpieczenia dodatkowe

  Ubezpieczenia grupowe, ubezpieczenia OC lekarzy i inne...

 
 

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO

Kutno, dnia 23.05.2012

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nr I/1-2/2012 na dostawę innowacyjnej aparatury do diagnostyki kardiologicznej dla NZOZ „Lecznica“ S.C. Maria Kaczmarek, Małgorzata Różycka-Grudniewicz.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa:
1. Ultrasonografu z sondą kardiologiczną;
2. Zestawu do prób wysiłkowych;

Zamawiający NZOZ „Lecznica“ S.C. Maria Kaczmarek, Małgorzata Różycka-Grudniewicz w Kutnie informuje:

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Oferta Nr 1 z ceną 47 001,60 PLN Brutto (43 520,00 PLN Netto), którą złożył Wykonawca Zakład Elektroniki Medycznej ASMED Janusz Król, 94-104 Łódź,
ul. Obywatelska 137/ 216. Oferta uzyskała 100 pkt.
- dotyczy pozycji: 2 – zestaw do prób wysiłkowych
Oferta Nr 2 z ceną 123 120,00 PLN Brutto (114 000,00 PLN Netto), którą złożył Wykonawca Panamed Sp. z o.o. 05-270 Marki, ul. Duża 6A. Oferta uzyskała 100 pkt.
- dotyczy pozycji: 1 – ultrasonograf z sondą kardiologiczną

Uzasadnienie:
W postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu zostały złożone dwie oferty przez Wykonawcę Nr 1 Zakład Elektroniki Medycznej ASMED Janusz Król,
94-104 Łódź, ul. Obywatelska 137/ 216 z ceną brutto 47 001,60 złotych na zestaw do prób wysiłkowych oraz przez Wykonawcę Nr 2 Panamed Sp. z o.o. 05-270 Marki, ul. Duża 6A z ceną brutto 123 120,00 złotych na: ultrasonograf z sondą kardiologiczną.
Zgodnie z rozdziałem II pkt h postępowania przetargowego dopuszcza się składanie ofert częściowych a oferty nieodrzucone podlegały ocenie zgodnie z kryteriami oceny ofert – cena przy znaczeniu - 60%, parametry techniczne - 40%.
Wykonawca Nr 1 i Nr 2 spełniają warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu, ich oferty są ważne, podlegają ocenie według kryteriów postępowania przetargowego.
W wyniku oceny oferty Nr 1, oferta ta jest ofertą najkorzystniejszą. Oferta Nr 1 otrzymała najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach oceny ofert - 60 pkt w kryterium cena, 40 pkt w kryterium parametry techniczne. Łączna punktacja oferty Nr 1 wynosi 100 pkt.
W wyniku oceny oferty Nr 2, oferta ta jest ofertą najkorzystniejszą. Oferta Nr 2 otrzymała najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach oceny ofert - 60 pkt w kryterium cena, 40 pkt w kryterium parametry techniczne. Łączna punktacja oferty Nr 2 wynosi 100 pkt.Kierownik Zamawiającego
Maria Kaczmarek

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamówienie w trybie przetargu nr I/1-2/2012


Aktualizacja 30.04.2012 r.
Poprawiono i uzupełniono numerację parametrów:

załącznik 4a: Parametry techniczne -  poprawiony


Dokumentacja do pobrania:

 
 
Przychodnia Lecznica Kutno, ul. St.Staszica 11
Kutno, ul. T.Kościuszki 52